'Довършителни щрихи' в края на производствената линия'

Доставчик на изцяло завършени системи

От проучвания, проекти, пресмятания на капацитет и бюджет

и създаване на софтуер, до цялостно изпълнение и внедряване на изцяло завършени проекти, равномерно придружавани от необходимите следпродажбени услуги като договори за поддръжка и сервиз. Доставените от Tallgroup системи често биват разширявани с използване на необходимите периферните устройства в логистичната верига. Това включва роботизирано палетизиране, транспортьорни системи и претеглящи системи, скенери, системи за контрол на верига или етикетиране. В резултат на дългогодишен опит Tallgroup може да свърже гореспоменатите периферни устройства към складовата или производствена програми за вътрешнофирмено засичане и проследяване. Екип от квалифицирани инженери ще подпомага през проектирането и осъществяването, за да се стигне до най-надеждното и удовлетворяващо решение.


Инженеринг на проекти

Завършени проекти за изцяло нови инвестиции или модернизация на производството. Насочваме Ви от първоначалната идея за цялостна инсталация в края линията до внедряването ѝ в производствения процес.