Пълна гама опаковъчни консумативи

Tallgroup винаги поддържа цялостна гама опаковъчни материали, за да гарантира бърза доставка на клиентите си, ако е необходимо в рамките на 24 часа.

Tallgroup предлага опаковъчни материали за защита на подредени върху палети продукти

от повреждане по време на вътрешен и външен транспорт. Екипът разработва много висококачествени продукти, които намаляват свързаните с повреди разходи. Гамата Tallstretch фолио осигурява богато разнообразие на всички висококачествени стреч фолиа, top-sheet листове и фолиата стреч худ. Програмата за доставка на чембер лентите Tallstretch включва всички разновидности на пластмасови и метални чембер ленти. За улеснение в снабдяването от един доставчик, Tallgroup предлага различни защитни материали като противоплъзгащи листове, предпазители за ъгли и ръбове, както и други материали за обезопасяване на товара и опаковане на палети. Тъй като стандартните опаковъчни консумативи имат своите граници, Tallgroup предлага единствено по рода си решение посредством проектиране, придобиване и обработване на специални материали за обезопасяване на товари и защита.

Опаковъчна гама

Пълна гама стандартни и новаторски консумативи за обезопасяване на товарите Ви. Предлагаме най-подходящите и изгодни консумативи за опакованите Ви стоки.