Индустриални опаковъчни решения

С цялостната ни гама на доставки гарантираме всеобхватна услуга за опаковане и позволяваме на клиента да се съсредоточи върху основната си дейност.

Бизнес дейностите

започнаха през 1998 г. и от тогава Tallgroup се разрасна в един от главните доставчици в областта на опаковъчните и транспортни опаковъчни системи, вътрешен (и) палетен транспорт, всички видове дейности по обработването на палети и обезопасяването на товари. Понастоящем Tallgroup предлага цялостна автоматизация посредством палетизиране от роботи и внедряване на системи.

Основните дейности

на дъщерни дружества като системни доставчици са доставката и поддръжката на ръчно оборудване за чембероване, машини за чембероване, обвиване на палети, машини за опаковане със стреч фолио, завършващи инсталации и палетизиращи системи със съответното периферно оборудване, като всички те се доставят поотделно или като изцяло завършен проект. Управлението на сервиз и поддръжка са ключови дейности за Tallgroup, правейки я надежден и предпочитан доставчик.

 

"Нашата цел е да спомогнем Вашия бизнес чрез оптимизиран и продуктивен опаковъчен процес. Поради централното ни местоположение на Европейския пазар и опита ни в проектирането на индивидуални опаковъчни решения, Tallgroup предлага най-добрата цялостна услуга за пакетиране в края на линията на реалистична цена."

Хуберт Х. Верхеул
Изпълнителен директор

Териториално покритие в Европа

Референции