Новини и събития

Поради всички приложими мерки против Ковид-19, Tallgroup взе решение да отмени всички участия в панаири, семинари и симпозиуми. Безопасността на служителите ни и посетителите ни е от основно значение.

Endupack изгражда нов завод

От средата на 2018 г., Endupack, като част от Tallgroup, ставаше по-силна, като и двете страни допълнително развиха дългосрочната връзка в тясно сътрудничество.

Изложение на Tallgroup

Нашите фирми активно участват, заедно със световните, лидерите в разнообразни международни търговски панаири, свързани с опаковането.