Отказ от отговорност

От името на Tallgroup B.V. (наричан по-долу: Tallgroup) по отношение на уебсайта www.tallgroup.eu, моля, имайте предвид следното:

Уебсайтът и всички негови части, с изключение на някои (хипер) линкове, са собственост на Tallgroup. Не е разрешено публикуването, копирането или съхраняването на уебсайта или части от него без изричното писмено разрешение на Tallgroup. Това разрешение не се изисква за лична, нетърговска употреба.

Информацията, показана на този уебсайт, е събрана от екипа на Tallgroup с постоянна грижа и внимание. Въпреки това е възможно информацията, публикувана на сайта, да е непълна и/или невярна. Информацията в сайта редовно се допълва и/или коригира.

Tallgroup си запазва правото да прави промени с незабавно влизане в сила и без предизвестие. Въпреки че нашият екип полага всички усилия за предотвратяване на злоупотреби, Tallgroup не носи отговорност за информация и/или съобщения, изпратени по интернет от потребителите на уебсайта. Определени (хипер) линкове на този уебсайт водят до уебсайтове извън домейна на Tallgroup, които не са собственост на Tallgroup, но са включени само за информация на посетителя. Ако щракнете върху тези връзки, ще напуснете уебсайта на Tallgroup. Въпреки че Tallgroup е изключително селективен по отношение на посочените сайтове, той не може да гарантира съдържанието и функционирането им, нито качеството на продуктите или услугите, предлагани на тях. Всякаква отговорност за съдържанието на уебсайтове, които не се поддържат от Tallgroup, се отхвърля.