Политика за поверителност

Tallgroup цели открит и директен подход спрямо своите клиенти. Нашата Декларация за поверителност обяснява как управляваме, споделяме и съхраняваме Вашите данни.

1. Лична информация

Като използваме термина „лични данни“ в нашата политика за поверителност, ние имаме предвид информация, която се отнася до Вас и която може да бъде използвана, за да Ви идентифицира пряко или в комбинация с друга информация, която бихме могли да имаме на разположение.

Ние обработваме Вашите лични данни, защото използвате услугите на Таллгруп, Таллпак Интернешънъл, Таллпак Белгия, Таллпак България или Таллконсулт и/или защото лично сте ни ги предоставили, когато попълвате формуляр за контакт на някой от нашите уебсайтове/търговски панаири и/или когато се свързвате с нас (писмено).

Всички лични данни ще бъдат управлявани в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 2018.

1.1 Обработване на лични данни

За да сме в състояние да Ви предложим най-добрите си услуги, ние ще събираме определена информация, отнасяща се до Вас, в това число e-mail адрес, инициали, собствено име, презиме, фамилия, пол, телефонен номер, номер на мобилен телефон, държава и език.

Ние използваме контактните данни, които Вие споделяте с нас, за да Ви информираме относно статуса на Вашето запитване за информация/ оферти /задания/ услуги/ дейности на обекта или други въпроси, които биха могли да имат отношение към Вашето запитване за информация/ оферта/ задания/ доставки/ инсталации и установени споразумения.

В допълнение, ние ще Ви информираме относно нашите разработки, свободни работни места, ще Ви предоставяме продуктова информация, промени, например в работното време, както и промоционални дейности.
Търговските цели, за които използваме Вашите данни, включват счетоводни такива, фактуриране и одитиране, проверка на кредитна задлъжнялост или други банкови верификации, скрининг за измами, сигурност и законово определени цели, статистически маркетингови анализи, тестване на системи, поддръжка, разработване и осигуряване на съответствие с нашите законово установени цели (например нашето задължение да предоставим Вашата информация на правителствените власти).

1.2 Защо се нуждаем от Вашите данни

Ние обработваме Вашите лични данни, за да можем да се свържем с вас по телефона, да ви посетим и/или да се свържем с вас писмено (по имейл и/или по пощата). В допълнение, ние може да използваме Вашите лични данни, когато изпълняваме споразумение/възлагане, което сме установили с Вас.

1.3 Колко дълго съхраняваме вашите данни

Ние не съхраняваме Вашите лични данни по-дълго отколкото е стриктно необходимо за изпълнение на целите, за които ги събираме.

Срокове на съхранение:

  • Изтриване/анонимизиране в рамките на 4 седмици от правото на изтриване
  • изтриване/ анонимизация след 2 години, ако не е подписано споразумение или2 години след последната сделка, като се има предвид срока на гаранцията;

Съответствие с тези срокове на съхранение се осигурява от нашия ERP системен администратор чрез използването на приложение за планиране на задачи.

1.4 Споделяне

Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети страни само ако това е необходимо за изпълнение на споразумение с вас или за да осигурим съответствие с наше законово установено задължение. Вашите лични данни може да бъдат споделени с други компании в нашата група.

1.5 Достъп, модифициране или премахване на данни

Вашите данни се събират, обработват, споделят и съхраняват по сигурен начин. Вие имате пълен достъп до Вашите лични данни и можете да правите корекции, ако е необходимо. Можете да заявите достъп, коригиране, премахване или да отправите възражение на следния адрес: info@tallgroup.eu.

Ние ще отговорим на вашето искане в рамките на четири седмици.

1.6 Кой е отговорен за Вашите данни

Нашата Политика за поверителност се прилага по отношение на личните данни, събирани и използвани от членовете на Tallgroup.

Ние упражняваме мониторинг върху процеса на събиране на Вашите лични данни, както и целите, за които се използват Вашите лични данни, в съответствие с приложимото Европейско законодателство, регулиращо защитата на поверителността Ви.

1.7 Сигурност

Използваме надеждни мрежи за данни. Нашите уебсайтове са защитени посредством SSL сертификати, защити и пароли, като същите са често използвани в сектора. Ние подхождаме сериозно по отношение защитата на Вашите данни и сме предприели подходящи мерки, за да предотвратим злоупотреба, загуба, неоторизиран достъп, нежелани публикации и неправомерно модифициране.
Ако разкрием Вашите лични данни на трета страна, ние изискваме тази трета страна да притежава технически и организационни мерки, необходими за защита на личните Ви данни. Въпреки това, в някои случаи, законът изисква от нас да предоставим Вашите лични данни на трети страни, като например правителствени власти, където имаме ограничен контрол върху това как тези данни са защитени от съответната трета страна.

2. Онлайн комуникация

Ние събираме само данни, които са били доброволно предоставени или такива, които трябва да бъдат събрани на законово основание. Чрез попълване и изпращане на Форма за контакт на нашите уебсайтове/ търговски изложения, или чрез изпращане на e-mail, Вие ни предоставяте разрешение да съхраняваме Вашите лични данни и да ги използваме за целите на комуникацията.

2.1 Бюлетини

Личните данни, които ни предоставяте ще бъдат, също така, използвани, за да Ви информираме посредством нашия персонализиран бюлетин. За да Ви изпращаме нашите бюлетини, ние сме подписали споразумение за обработване с нашата интернет маркетингова агенция. За да научим как лицата, с които сме установили контакт, реагират на имейлите и съдържанието, което им изпращамe, ние използваме способи, които ни позволят да определим дали имейлите са отворени и дали съдържанието на нашите имейли се показва в текстови или html формат.

2.2 Анализиране на посещението на уебсайта

Нашите уебсайтове регистрират общи данни, касаещи посещения на уебсайта, което включва IP адреса на Вашия компютър, времето на извличане, както и информацията, изпратена посредством Вашия браузър. Тези данни се използват за анализ на посещенията в уебсайта и броя на кликванията, както и за да подобрим работата на нашия уебсайт. Тези данни са анонимизирани от Google и не се предоставят на трети страни.

2.3 Google Анализ

За да оптимизираме нашите услуги, ние анализираме как посетителите използват нашите уебсайтове и използваме технологии като софтуера за проследяване на Google. Не можем да използваме тези технологии, за да Ви идентифицираме.

Ние използваме софтуер за регистриране на модели в клиентския трафик и използването на уебсайта, така че да можем да разработим дизайна и оформлението на уебсайта и да подобрим потребителското изживяване. Този софтуер не ни позволява да събираме лични данни.

Получената по този начин информация, която включва адреса на вашия компютър (IP адрес), се прехвърля на Google, където се съхранява на сървъри в Съединените щати.

Прочетете политиката за поверителност на Google за повече информация. Google използва тази информация, за да регистрира как се използват нашите уебсайтове и страници в социални медии.

Google може да предостави тази информация на трети страни, ако Google е законово задължен да го направи или ако тези трети страни обработват информацията от името на Google. Ние нямаме никакъв контрол върху това. Не сме давали разрешение на Google да използва информация от Анализ, събрана чрез нашия уебсайт, за други услуги на Google.

3. Актуализации в нашата политика за поверителност

Понякога ще се правят промени в тази политика за поверителност, също и съгласно новото европейско законодателство относно защитата на данните, което влезе в сила на 25 май 2018 г. („Общ регламент за защита на данните“). В такива случаи ние ще актуализираме тази политика и ще публикуваме новата версия на нашия уебсайт.

4. Информация за контакт

Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако смятате, че Вашите данни не са правилно защитени, в случай че има индикации за злоупотреба или ако желаете повече информация за това как защитаваме личните данни, които събираме.

Можете да изпращате Вашите въпроси, коментари и заявки относно настоящата Политика за поверителност на адрес info@tallgroup.eu.