Privacyverklaring

Tallgroup streeft naar een open en directe houding ten opzichte van onze relaties. In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe we uw gegevens beheren, delen en bewaren.

1.Persoonlijke informatie

Als we de term “persoonlijke gegevens” gebruiken in ons privacy beleid, bedoelen we informatie die betrekking heeft op u en waarmee we u kunnen identificeren, direct of in combinatie met andere informatie waarover we mogelijk beschikken.

We verwerken uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tallgroup, Tallpack International, Tallpack Belgium, Tallpack Bulgaria, Tallconsult en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op een van onze websites / beurzen van ons verstrekt en/of als u (schriftelijk) contact met ons opneemt.

Alle persoonsgegevens zullen worden behandeld conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 25 mei 2018.

1.1 Persoonsgegevens die worden verwerkt

We zullen een aantal gegevens van u verzamelen, waaronder E-mailadres – Voorvoegsel – Voorletters – Voornaam – Tussenvoegsel – Achternaam – Achtervoegsel – Geslacht – Telefoon nr. – Mobiel nr. – Land – Taal om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

We gebruiken de contactgegevens die u met ons heeft gedeeld om u op de hoogte te houden van de status van uw informatie aanvraag / offerte / opdracht / service / werkzaamheden op uw locatie of andere zaken die de informatie aanvraag / offerte/ opdracht / levering / installatie / onderhoud van uw opdracht en onze afspraken mogelijk kunnen beïnvloeden.

Daarnaast houden we u op de hoogte van ontwikkelingen binnen ons bedrijf, vacatures, productinformatie, wijzigingen in bijv. openingstijden en promotionele activiteiten. Het bedrijfsdoel waarvoor we uw gegevens gebruiken bevatten boekhouding, facturering en audit, krediet of andere bankverificatie, fraudescreening, beveiliging en juridische doelen, statistische marketing-analyse, systeemtest, onderhoud en ontwikkeling en om onze juridische verplichtingen na te komen (bijv. onze verplichting om uw informatie te verstrekken aan overheidsinstellingen).

1.2 Waarom hebben we uw gegevens nodig

We verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, een bezoek te brengen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst / opdracht.

1.3 Hoe lang bewaren we uw gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewaartermijnen:

  • Verwijderen/anonimiseren binnen 4 weken na recht op verwijdering
  • Verwijderen/anonimiseren na 2 jaar indien er geen overeenkomst tot stand is gekomen of 2 jaar na de laatste transactie met inachtneming van garantietermijnen
    De uitvoering van de bewaartermijnen worden in het ERP-systeem gewaarborgd, middels een taak-plansysteem door onze administrator.
1.4 Delen met anderen

We delen uw persoonsgegevens alléén met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonlijke gegevens worden mogelijk gedeeld met andere bedrijven binnen onze groep.

1.5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw gegevens worden op een veilige wijze verzameld, verwerkt, gedeeld en opgeslagen. U heeft volledige inzage in uw persoonsgegevens en kunt zo nodig correcties aan laten brengen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet sturen naar info@tallgroup.eu. We zullen uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

1.6 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens

Onze privacyverklaring is van toepassing op persoonlijke gegevens die Tallgroup verzamelt en gebruikt.
We zien toe op de manieren waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld en de doelen waarvoor uw persoonlijke gegevens worden gebruikt conform de van toepassing zijnde Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

1.7 Beveiligen

We maken gebruik van betrouwbare datanetwerken en onze websites zijn beveiligd met SSL certificaten, met firewall- en passwordbeveiligingen die binnen de branche gebruikelijk zijn. We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan een derde partij, eisen we dat deze derde partij over de technische en organisatorische maatregelen beschikt om uw persoonlijke gegevens te beschermen; echter, in sommige gevallen zijn we door de wet verplicht uw persoonlijke gegevens aan een derde partij door te geven – zoals overheidsinstellingen – en hebben we beperkte controle over hoe de gegevens door deze partij worden beschermd.

2. Online communicatie

We verzamelen alleen gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt of om juridische redenen verplicht zijn. Met het invullen en versturen van een contactformulier op onze websites / beurzen, of het verzenden van een e-mail, geeft u ons toestemming uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor communicatie doeleinden.

2.1 Nieuwsbrieven

De door u met ons gedeelde persoonsgegevens worden ook gebruikt om u te informeren middels onze gepersonaliseerde nieuwsbrief. We hebben voor de verzending van onze nieuwsbrieven een verwerkersovereenkomst afgesloten met een e-mailmarketingbureau. Om te begrijpen hoe contactpersonen reageren op de e-mails en content die we sturen, gebruiken we pixels waarmee we erachter komen of de e-mails worden geopend en of de content van onze e-mails wordt weergegeven in tekst- of html-vorm.

2.2 In kaart brengen websitebezoek

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website en de werking van onze website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd door Google en worden niet aan derden verstrekt.

2.3 Google Analytics

Om onze diensten te optimaliseren analyseren wij hoe bezoekers onze websites gebruiken, maken we gebruik van technologieën, zoals de trackingsoftware van Google.

We kunnen u niet identificeren aan de hand van deze technologieën. We gebruiken software om patronen in customer traffic en websitegebruik bij te houden, zodat we het design en de lay-out van de website kunnen ontwikkelen en de gebruikerservaring kunnen verbeteren. De software biedt ons niet de mogelijkheid om persoonlijke gegevens te verzamelen. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites en social media pagina’s gebruikt worden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. We hebben hier geen invloed op. We hebben Google geen toestemming
gegeven om via onze website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

3. Updates van ons privacy beleid

Er zullen af en toe wijzigingen worden doorgevoerd in deze privacyverklaring, inclusief als onderdeel van de nieuwe Europese wetgeving ten aanzien van databescherming met ingang van 25 mei 2018 (de “General Data Protection Regulation”) – we zullen dit privacy beleid updaten en elke nieuwe versie op onze website publiceren.

4. Contactinformatie

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. U kunt uw vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot dit privacy beleid sturen naar info@tallgroup.eu.